Informatie

Wedstrijd- en trainingstijden
  Gulickhal (Tegelen)
Maandag 10.00-11.30 u. Dynamic Tennis

  Zaal Muspelheim (Blerick)
Dinsdag 20.00-21.30 u. Dynamic Tennis

Woensdag 19.00-20.00 u. Para TT - minder validen / Showdown
Woensdag 20.15-21.30 u. Dynamic Tennis

Donderdag 19.00-20.00 u. TT jeugd
Donderdag 20.00-21.30 u. TT gev. jeugd en senioren

Vrijdag 20.00-21.30 u. * Dynamic Tennis

Zaterdag 14.30-19.00 u. TT jeugd en senioren competitie (zie wedstrijdagenda)

* afhankelijk van aanwezig aantal leden wordt een verdeling van de zaal gemaakt voor tafeltennis en/of dynamic tennis.

Lid worden

Wil je lid worden van TTC Asterix, dan kun je je aanmelden bij de secretaris Hans Huijs via de pagina contact .

voor aanmelding jeugdcompetitie 2017 klik hier (PDF).

Afzeggen training

Indien men onverhoopt geen training kan bijwonen, dit gaarne doorgeven aan Hans Huijs 077-3870161 of 06-17168230. Hij geeft dit direct door aan de betrokken trainer.

Contributie

Lees de informatie over de Contributie 2016 (PDF).

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, voor de 1ste dag van de voor u van toepassing zijnde betalingstermijn van een heel jaar. Opzegging in afwijking van termijn geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde contributie en geen recht op kwijtschelding van nog verschuldigde contributie.

Om de infokaart 2016 te bekijken klik hier (PDF).