Site


Terug naar het overzicht

Lid worden

Geplaatst op 24-03-2019
Geplaatst door MaikelvanVugt

Tafeltennis & dynamic tennis   2019  
       
Inschrijfgeld: Iedereen (ongeacht lidmaatschap) € 10,- éénmalig
       
Contributie: TT & DYT Junioren (t/m 17 jaar) & TT-G € 65,- per jaar
  TT & DYT Senioren, recreanten € 75,- per jaar
  Basislid Nederlandse TafelTennisBond € 12,- per jaar
  Lid Dynamic TennisBond Nederland € 8,- per jaar
       
Competitiegeld: TT Senioren € 26,- per competitiehelft
  TT Junioren € 18,- per competitiehelft
  TT Recreanten € 5,- per jaar
       
Betaaltermijn: Binnen 30 dagen na factuurdatum
       
Opmerking: Het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december
       
Opzegging: Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, voor de 1ste dag van de voor u van toepassing zijnde betalingstermijn van een heel jaar. Opzegging in afwijking van termijn geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde contributie en geen recht op kwijtschelding van nog verschuldigde contributie
       
Afmelden: Indien men onverhoopt geen training kan bijwonen dit gaarne doorgeven aan Hans Huijs, tel.nr. 077-3870161.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, voor de 1ste dag van de voor u van toepassing zijnde betalingstermijn van een heel jaar. Opzegging in afwijking van termijn geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde contributie en geen recht op kwijtschelding van nog verschuldigde contributie.