Nieuws


Terug naar het overzicht

ALV TTC Asterix

Geplaatst op 19-06-2019
Geplaatst door MaikelvanVugt

Opkomst: 12 leden en de 4 bestuursleden.

 

Korte terugblik 2018: geslaagde toernooien Paratafeltennis in eigen zaal en NK Dubbel Dynamic Tennis in de Egerbos.

 

Te kort aan vrijwilligers door afhaken mensen Paragroep tafeltennis op de woensdagavonden.

Trainer Ber Verjans wil proberen meer resultaat uit de toernooi-spelende tafeltennissers te halen.

Trainingen op de woensdagavonden vervroegd naar 18.45 uur. Eind tijd blijft voorlopig 20.00 uur. Taxiritten moeten aangepast worden en de gemeente ingelicht ( Huub).

 

Onze penningmeester liet zien dat wij een gezonde vereniging hebben en daardoor de contributie niet hoeven te verhogen.

Mede dankzij royale bijdragen van diverse fondsen n.a.v. paragroep, collecte en Treko Keen- fonds (eenmalig) nam het batig saldo toe.

Elly en Ineke hebben als kascommissie geacteerd en de financiële gang van zaken TTC Asterix goedgekeurd.

 

Mart is bezig met een basiscursus Dynamic Tennis. Hij gaat dan wel de te houden clinics in het Zuiden bezoeken.

 

Nieuwe website is dankzij Maikel van Vught in de lucht gegaan.

 

Irene wordt de achtervang van Hans op de woensdagavonden.

 

Komende activiteiten:

  • Vrijdag 28 juni Bowlen vanaf 20.00 uur in Maasbree door Dynamic Tennisgroep
  • Woensdag 3 juli Bowlen Paragroep vanaf 19.00 uur eveneens bij Niens.
  • Zondag 3 november Integratie-tafeltennistoernooi Paraspelers in eigen zaal.

Vrijwilligers zijn zeer gewenst.

 

Vakantieplanning staat op publicatiebord en is naar de leden gemaild.

 

De extra drankkaart werd gewonnen door Remy ( hofleverancier)